LaptopLabs פורסת טכנאים ברחבי הארץ ומאפשרת ללקוח לקבל שירות טכני מקצועי מהשורה הראשונה בבית הלקוח

טכנאי החברה יגיעו אל אתר הלקוח (בתאום) לאחר אפיון התקלה באמצעות הטלפון ויתקנו את המחשב בבית הלקוח אגב חסכון בזמן ובמשאבים

במידה ולא ניתן לבצע תיקון באתר הלקוח, יילקח המחשב למעבדות החברה, ויוחזר ללקוח לאחר התיקון

 

אנחנו בשבילך - עד הבית

 

 

שרות עד הבית